Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Terms of use Với NetViettel: Trung tâm Kinh doanh NetViettel viết tắt (Trung tâm KD) là một sản phẩm của Tập đoàn viễn thông quân đội

Điều khoản bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin 1. Thông tin cá nhân – Khi Quý khách sử dụng hoặc đăng ký dịch vụ trên trang https://netviettel.com. Chúng tôi sẽ yêu cầu