Đầu số điện thoại cố định, di động của Viettel cập nhật 2020

Hiện tại Viễn thông quân đội (Viettel Telecom) sở hữu 12 đầu số điện thoại di động và 22 đầu số điện thoại cố định, fax, Home PhoneKhi khách hàng có nhu cầu về điện thoại cố định, fax, điện thoại đầu số cố định không dây (Home Phone) của NetViettel. Khách hàng có thể …

Xem thêmĐầu số điện thoại cố định, di động của Viettel cập nhật 2020

PSTN là gì ?

PSTN là từ viết tắt của tiếng Anh (Public Switched Telephone Network) hay dịch ra tiếng Việt là Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. Nói cho dễ hiểu đó là mạng điện thoại cố định (để bàn) có dây dẫn. Mỗi một khách hàng khi lắp đặt điện thoại cố định hoặc fax. Sẽ …

Xem thêmPSTN là gì ?