Khuyến mãi lắp điện thoại cố định và fax Viettel tháng 5 2019