Khuyến mãi lắp điện thoại cố định và fax Viettel tháng 1 2019