Khuyến mãi lắp điện thoại cố định và fax Viettel tháng 12 2017