Thiết bị dịch vụ 5G Viettel

Với vị thế là tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, thương hiệu viễn thông lớn nhất Đông Nam Á. Viettel xác định sứ mệnh của mình là tiên phong Kiến tạo xã hội số và là hạt nhân xây dựng nền công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. 1/2019: Viettel là nhà …

Xem thêmThiết bị dịch vụ 5G Viettel